Circuit Assembly 2014

“Ang Salita ng Diyos ay Kapaki-pakinabang sa Pagtuturo..”- 2 Tim. 3:16

  1.  Isaias 48:17,18 – Ang isa na nagkakapit sa turo ni Jehova ay makikinabang sa pisikal, mental, emosyonal at espirituwal na paraan. Gaya ng binaggit sa teksto ang ating kapayapaan at katuwiran ay magiging tulad ng ilog at alon sa dagat.
  2. Malakias 3:10 – Kung tayo ay magiging lubusang abala sa pagtuturo anupat sisikapin nating gumawa ng mga pagbabago para maging payunir, makakaasa tayo sa walang hanggang suporta at pagpapala na ilalaan ni Jehova anupat “bubuksan niya sa atin ang mga pintuan ng tubig sa langit at ibubuhos sa atin ang pagpapala hanggang sa wala ng kakulangan.”
  3. Hebreo 13:9 – Dapat nating tukuyin at itakwil ang mga turo na salungat sa turo ni Jehova.
  4. Mateo 7:28,29 – Matutularan natin ang paraan ng pagtuturo ni Jesus sa pamamagitan ng pagiging bihasa sa paggamit ng Salita ng Diyos at pagpapakilala nito bilang awtoridad.
  5. Roma 2:21 – Dapat turuan ng mga guro ang kanilang sarili para makapagturo sila ng mabisa at maabot ang puso ng kanilang tagapakinig.
  6. 2 Timoteo 3:16 –  Ang Salita ng Diyos ay kapaki-pakinabang sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid ng mga bagay-bagay at sa pagdidisiplina sa katuwiran.
  7. Hagai 2:6,7 – Ang isyu ng pansansinukob na soberanya ay naghihiwalay sa mga tao sa Diyos. Kaya naman inuuga ng Diyos ang mga bansa sa pamamagitan ng pangangaral ng mabuting balita sa buong lupa. Bilang resulta, humuhugos ang mga kanais-nais na bagay mula sa mga bansa.
  8. Efeso 5:1 – Inaasahan ni Jehova na kaya nating tularan ang kaniyang katangian ng pag-ibig, katarungan, karunungan at kapangyarihan.
  9. Lucas 13:24 – Dapat tayong patuloy na gumawa para manatili sa turo ni Jehova dahil kailangang magpunyagi ng buong lakas upang paglabanan ang panggigipit ng sanlibutan.

THE END.

Burppppp.

Sorry, I’m really full. Spiritually. 🙂

Thank you Jah! 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s